Bygg upp dig i tid

Den främsta orsaken till att skadorna läggs på hög och uppkommer lite här och var på kroppen, beror inte sällan på gamla, inte helt läkta skador. Därför är det viktigt att du börjar bygga upp dig i tid redan när du är ung för att bli starkare längre fram. Dock måste detta göras rätt och inte för hårt, då överbelastning i unga år får motsatt effekt. Det är just i tonåren som motståndet och träningsfrekvensen ökar och då är det bra om man har börjat bygga upp sin kropp redan som barn med mycket lek och spring.

Ett mindre barn ska inte träna på samma sätt som äldre barn. Det ska ske på andra premisser och ha mer med lekfullhet att göra och samtidigt förbereder sig kroppen för de kommande åren. Lek förbättrar dessutom motoriken avsevärt.

Skador som uppkommer tidigt i livet, brukar komma igen om du inte är försiktig och då är det risk att du får leva med dem resten av livet. När man har fått en skada är det också viktigt att man läker den med sjukgymnastik och att man följs av läkare eller sjukgymnast för att skada inte ska ligga latent.